Slechte uitwisseling terrorismegegevens

De politie heeft geen overzicht over de gegevens die bij verschillende diensten worden bijgehouden over terrorisme en extremisme. Zelfs de centrale dienst terreurbestrijding van de federale politie heeft daar geen volledig zicht op. Dat blijkt uit een rapport van het comité P en staat in Het Laatste Nieuws en De Morgen.
In een rapport van elf pagina’s komt het Comité P tot de conclusie dat de gegevensuitwisseling bij de politie rond terrorisme, radicalisme en extremisme volledig mank loopt. De belangrijkste vaststelling luidt: "Er is geen enkele bevoegde instantie in staat om de veelheid aan databanken met informatie over terrorisme en extremisme exact in kaart te brengen. Er bestaat ook geen monitoring van de inspanningen of informatiestromen."
Frappant is dat ook de centrale dienst terrorismebestrijding geen zicht heeft op de verzamelde gegevens. Dat betekent dat informatie bij de federale gerechtelijke politie in Antwerpen over extremisten niet automatisch gekend is bij bijvoorbeeld hun collega’s in Brussel.