Gedragscode voor koninklijke familie

De leden van de koninklijke familie moeten zich aan een gedragscode houden in ruil voor hun dotatie. Dat staat in een wetsvoorstel van de meerderheidspartijen PS, CD&V, MR,
sp.a, Open Vld en cdH en van de groene partijen Ecolo en Groen.

Alle reizen buiten de Europese Economische Ruimte, zowel privé als in openbaar verband, moeten worden gemeld aan de minister van Buitenlandse Zaken. Dit om rekening te houden met de eventuele politieke implicaties. Ook alle reizen die een politieke betekenis kunnen hebben, moeten aangemeld worden. Het is dan aan de minister om advies te geven.

Verder vraagt het wetsvoorstel dat de leden van de koninklijke familie "door hun woorden, hun houdingen of hun gedragingen" de waardigheid en de eerbaarheid van hun functies niet in gevaar brengen. Ze moeten zich bovendien gereserveerd opstellen bij het openbaar uiten van hun mening. Als de gedragsregels niet worden nageleefd kan de dotatie worden ingehouden of zelfs afgeschaft.