"Dexia wou toch risico nemen"

Het feit dat Dexia getroffen wordt door het faillissement van Detroit, komt omdat de bank in het verleden beslist heeft om te overheden te financieren over de hele wereld. Voor de meeste is dat zonder risico, maar op het moment dat Dexia geld leende aan Detroit ging het daar al slecht. Toch wou de bank risico's nemen, om dan een hogere return te kunnen krijgen. Maar nu verliezen ze er dus wel geld mee. Voor het reddingsplan van de bank heeft dit ook gevolgen. Normaal gezien is er een plan om Dexia tegen 2018 verliesvrij te maken. De extra 110 miljoen euro verlies kan dat plan in de war sturen.