Koning Albert II roept: "Vive le roi"

Na de eedaflegging van koning Filip was koning Albert II zichtbaar geëmotioneerd. Maar bovenal was hij trots. Tijdens het applaus riep hij "Vive le roi". Niet veel later herhaalde hij dat in het Nederlands met "Leve de koning." Misschien wel een knipoog naar zijn eigen eedaflegging, die verstoord werd door Jean-Pierre Van Rossem. Die riep toen namelijk "Vive la république". Deze keer waren er geen incidenten, al nam Jean-Marie Dedecker, republikein, als enige aanwezige geen deel aan het applaus.