-16-jarigen krijgen alcohol op festivals

Zomerfestivals springen veel te laks om met het verbod om alcohol te verkopen aan minderjarigen. Volgens de inspecteurs van de FOD Volksgezondheid waren al vijf van de tien gecontroleerde festivals in overtreding.

‘Op vier festivals werd alcohol aan minderjarigen verkocht op stands of winkels op het festivalterrein. We zagen 15- en 16-jarigen die sterkedrank konden kopen, zelfs een 14-jarige die bier kreeg”, zegt Paul Van den Meerssche, hoofd van de controledienst van de FOD Volksgezondheid in De Standaard. Op een ander festival kocht een meerderjarige sterkedrank om aan minderjarigen door te geven.

Van den Meerssche merkt op dat sinds het begin van de controles in 2010 er geen verbetering te merken is. Wat hem nog het meeste stoort is dat de festivalorganisatoren de overtredingen banaliseren: “iedereen is toch jong geweest?” Dat is een gevaarlijke reactie, omdat alcoholgebruik op jonge leeftijd vaak de oorzaak is van alcoholisme op latere leeftijd.

Volksgezondheid wil deze zomer nog zeker dertig festivals controleren, vooral stadsfestivals, omdat daar in het verleden de meeste overtredingen vastgesteld zijn.