"Einde carensdag kost 56 miljoen"

Het afschaffen van de carensdag, de eerste ziektedag die veel arbeiders tot nu toe niet uitbetaald kregen, kost 56 miljoen euro per jaar. 40 miljoen euro daarvan is voor de rekening van de werkgevers, de rest voor de staat. Dat berekende SD Worx en staat te lezen in de krant De Tijd.

De afschaffing van de carensdag staat in het compromisakkoord over het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden. De voorbije dagen was er nog sprake van een kostenplaatje van 600 miljoen euro voor de geschrapte carensdag. Volgens SD Worx ligt dat bedrag beduidend lager. Het sociale dienstenbedrijf maakte de berekening op basis van een steekproef. Vorig jaar werden er in ons land 101.038 niet betaalde eerste ziektedagen geregistreerd.