N-VA: “Dotatie is veel te hoog”

Koning Albert zal na de troonswisseling een lagere dotatie krijgen. Hij kan dan nog op 923.000 euro rekenen, het bedrag dat prins Filip nu krijgt. Het kernkabinet heeft dat dinsdagmorgen beslist. Op het bedrag zal hij ook belastingen moeten betalen en een deel accijnzen en btw. Voor oppositiepartij N-VA is dat niet voldoende: zij willen een veel lagere dotatie zien.