Plannen Gewestelijk expresnet vervroegd

Federaal minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille zal vrijdag voorstellen om de uitvoering van het Gewestelijk ExpresNet (GEN) tussen Wallonië en Brussel met enkele jaren te vervroegen. Het project liep in het verleden behoorlijk wat vertraging op. Maar volgens La Libre Belgique heeft minister Labille met infrastructuurbeheerder Infrabel afgesproken om de veelbesproken lijn 161 tussen Brussel en Ottignies te realiseren tegen 2021 in plaats van 2025 en de lijn 124 tussen Nijvel en Brussel tegen 2023.

Bedoeling is dat de federale regering vrijdag het licht op groen zet voor een versnelling van de GEN-werken tussen Brussel en Wallonië. De NMBS zou akkoord zijn met het versnellen van de uitvoering, maar er moet wel nog een akkoord gevonden worden over de prefinanciering van de regio's, in het bijzonder met het Waalse gewest. De regering zou vrijdag ook het meerjareninvesteringsplan van de spoorwegen voor 2013-2025 goedkeuren. Het budget voor het plan loopt op tot 26 miljard euro.