“Het marcheren moet juist zitten”

Het Belgische leger bereidt zich voor op het militair defilé komende zondag. Ook de drie muziekkapellen zijn volop aan het repeteren. Een van de kapellen speelt 's morgens vroeg al op het Te Deum en eindigt pas na het militair defilé 's avonds. Ze moeten niet alleen spelen, ze moeten natuurlijk ook marcheren, en dat vraagt toch wat oefening.