Meer zwart geld dan ooit aangegeven

Nog een paar honderd mensen hebben afgelopen weekend een aangifte gedaan voor fiscale regularisatie van zwart geld. Dat komt omdat de boetes voor een regularisatie vanaf vandaag een pak hoger liggen. In totaal waren er dit jaar al 17.210 aangiften binnengekomen bij de FOD Financiën.

Opvallend waren de 3879 aangiften van vorige vrijdag. Dat waren er op één dag meer dan het vorige record van 2419 aangiften in een volledig jaar, in 2010. Zaterdag kwamen er dan nog eens 141 aangiften bij, zondag 378. De hogere boetes bij een regularisatie zijn vanmorgen om 6u ingetreden.