“Vlaams budget zal groter zijn”

Deze staatshervorming brengt het zwaartepunt eindelijk bij Vlaanderen, zegt minister-president Kris Peeters. Dat is een positieve evolutie. Nu moet er dringend werk gemaakt worden van een ‘groenboek’ met alle scenario’s voor de ouderenzorg, het woonbeleid en de arbeidsmarkt. Daarover zijn binnen de Vlaamse regering al afspraken gemaakt, ook met N-VA.