Crèches krijgen flitsinspecties

Kinderen die op hun buik te slapen worden gelegd, tegen het advies over wiegendoodpreventie in, het gebeurt nog altijd in kinderdagverblijven. Dat blijkt uit de eerste flitsinspecties van de zorginspectie van de Vlaamse overheid.

De zorginspectie experimenteerde eind 2012 voor het eerst met flits¬inspecties. Op dezelfde dag brachten inspecteurs een onaangekondigd bezoek bij 108 zelfstandige onthaalouders, zelfstandige
kinderdagverblijven en erkende kinderdagverblijven, zo staat vandaag in De Standaard. Er werd gecontroleerd of de toegang veilig was, of er niet te veel kinderen in de opvang verbleven, of er voldoende begeleiders aanwezig waren en of de leefruimte van de kinderen veilig genoeg was. Die kleinere, onverwachte controles zullen nu verdergezet worden.

Toch blijkt uit een rapport van de Zorginspectie blijkt dat de extra bezoekjes niet overbodig zijn. De toegangsbeveiliging van de kinderopvang is over het algemeen in orde, de aanwezigheidsregistratie minder. Ongeveer een op de drie zelfstandige onthaalouders en kinderdagverblijven nemen het niet zo nauw met het noteren van het begin- en einduur van de opvang van ieder kind en met het opmaken van een overzichtelijke lijst waaruit duidelijk blijkt welke kinderen die dag aanwezig waren. Zowel Kind als Gezin als de zorginspectie benadrukken dat het om een steekproef gaat.

Opvallend zijn ook de vele opmerkingen over de veiligheid van de leefruimte van de kinderen. Zo stelden inspecteurs vast dat kinderen zich konden verbranden aan verwarmingselementen, dat technische of elektrisch gevaarlijke toestellen binnen het bereik van de kinderen stonden en dat de kinderen zich aan scherpe hoeken of kanten konden bezeren.

Van de twintig erkende kinderdagverblijven die een inspecteur over de vloer kregen, vertoonde de helft tekorten op het vlak van fysieke veiligheid in de leefruimte. Het ging daarbij meestal om een combinatie van inbreuken (zoals wiegendoodpreventie, scherpe randen). Vijf voorzieningen bewaarden medicatie, EHBO-materiaal en gevaarlijke producten niet op een veilige plaats.

Volgens de Zorginspectie is het de bedoeling om de flitsinspecties te herhalen. Zij zullen de bestaande grote inspectierondes niet vervangen. Kind en Gezin gaat met de gecontroleerde kinderdagverblijven contact nemen om te kijken hoe de problemen kunnen worden aangepakt.