Di Rupo toont dik pak wetteksten

Premier Di Rupo heeft trots aangekondigd dat er een akkoord is over de zesde staatshervorming. “We hebben woord gehouden”, zei hij. “Met dit akkoord maken we van België een moderne federale staat.” De staatshervorming treedt in werking vanaf 1 juli 2014.

De staatshervorming is de grootste uit onze geschiedenis. De deelstaten krijgen voor ruim twintig miljard euro nieuwe bevoegdheden. “De deelstaten worden verder geresponsabiliseerd”, zegt Di Rupo. “Het grootste deel van hun middelen zal nu namelijk het resultaat zijn van hun eigen beleid.”

Met dit akkoord wordt de federale staat “compacter en efficiënter”. Ze zal zich enkel nog concentreren op domeinen als sociale zekerheid, justitie, veiligheid en binnenlandse zaken. De teksten worden nu in het parlement ingediend, daarna wordt aan de Raad van State een advies gevraagd. Pas in het najaar volgt dan de stemming in het parlement.