Eenheidsstatuut leidt tot verwarring

Belgische bedrijfsleiders weten niet wat ze met het nieuwe statuut voor arbeiders en bedienden aan moeten. De regering, de vakbonden en werkgeversorganisaties hebben een akkoord, maar dat wordt pas in januari van kracht. Intussen weten ze niet of ze dat nieuwe statuut nu moeten invoeren. Het Verbond van Belgische ondernemingen organiseerde vanmorgen een infosessie