Kritiek op akkoord eenheidsstatuut

Het kernkabinet heeft maandagavond het akkoord over het eenheidsstatuut goedgekeurd. Het akkoord werd vrijdag overeengekomen tussen werkgevers en werknemers onder begeleiding van minister van Werk Monica De Coninck.

Het akkoord is een belangrijke stap in de gelijkschakeling van de statuten van arbeiders en bedienden. De carensdag voor arbeiders wordt afgeschaft en arbeiders en bedienden krijgen dezelfde opzegvergoedingen.

Premier Di Rupo bejubelde het akkoord en zei dat de werkgevers en werknemers blijk hadden gegeven van grote verantwoordelijkheidszin. Maar er komt intussen ook kritiek op het akkoord. Dat schrijft De Standaard. Volgens advocaten die gespecialiseerd zijn in arbeidsrecht staat de tekst vol feitelijke fouten en tegenstrijdigheden en is er te veel ruimte voor uiteenlopende interpretaties.