A'pen: Rampenplan nog van kracht

In de Antwerpse haven blijft het gemeentelijk rampenplan van kracht na de grondverzakking van vrijdag. Toen was er ontploffingsgevaar omdat zes leidingen met gevaarlijke stoffen het dreigden te begeven. Na een grondige controle vannacht bleken enkele pijpleidingen verschoven te zijn, maar voorlopig zijn er geen breuken. De grondverschuiving zorgde voor een zeer ernstig veiligheidsrisico. Zolang de werken duren zal de Scheldelaan volledig afgesloten blijven voor alle verkeer. Er werden wel de nodige maatregelen genomen om alle omliggende bedrijven in volledige of minstens gedeeltelijke productie te houden. De veiligheidsperimeter is teruggebracht van 400 naar 200 meter.