Haven A'pen:nog ontploffingsgevaar

Er is nog altijd ontploffingsgevaar in de haven van Antwerpen. Gisteren kwamen na een grondverzakking zes leidingen met ontvlambare producten onder extra druk te staan. Die druk is intussen gecontroleerd verminderd. Hulpdiensten proberen de zaak op te lossen. De werken na een grondverzakking kunnen nog lang duren. Die moeten verdere grondverschuivingen voorkomen. Pas na de werken kunnen de pijpleidingbeheerders starten met de inspectie van de leidingen. Het rampenplan blijft intussen van kracht, maar de veiligheidszone is teruggebracht van één kilometer naar 400 meter. Ook het scheepvaart verkeer werd hernomen. De grondverzakking werd veroorzaakt door werkzaamheden van een private ondernemer in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal in het kader van het Sigmaplan. Scheldelaan is wellicht nog tot maandag dicht voor alle verkeer.