Ontruiming na grondverzakking

Het petrochemisch bedrijf Total in de Antwerpse haven wordt in de mate van het mogelijke ontruimd, nadat door een grondverzakking op de Scheldelaan zes ondergrondse leidingen onder druk zijn komen te staan. De ongeveer 180 mensen die nog bij Total aan het werk waren, worden geëvacueerd.

Eerder werd ook al de gemeentelijke fase van het rampenplan afgekondigd. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De beheerders van de leidingen bekijken momenteel of er drukverlies is en hoe de leidingen gecontroleerd kunnen worden vrijgemaakt.

Rond de grondverzakking werd een perimeter van een kilometer ingesteld. De Scheldelaan is volledig afgesloten en ook het scheepvaartverkeer werd stilgelegd tussen de Kallosluis en de Van Cauwelaertsluis.

De leidingen, die van verschillende firma's zijn, vervoeren butaan, aardgas, stikstofwaterstof en koolwaterstoffen. Er is momenteel nog geen sprake van een lek. Specialisten zijn ter plaatse om de situatie te evalueren.