Compromis over eenheidsstatuut

De werkgevers, vakbonden en minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) hebben kort na de middag na 27 uur onderhandelen een compromisvoorstel bereikt over het eenheidsstatuut. Het compromisvoorstel bevat een oplossing voor de verschillende behandeling van arbeiders en bedienden inzake opzegtermijnen en carensdag. Dat is de eerste dag ziekte. Arbeiders worden op zo’n dag niet uitbetaald en bedienden wel. De partijen engageren zich om de andere verschilpunten weg te werken tegen 1 januari 2014. Op die dag moet het eenheidsstatuut van kracht worden. De minister gaat het compromisvoorstel aan de regering voorleggen.