Kleiner takenpakket voor koning Filip?

Vanuit politieke hoek gaan er stemmen op om de troonswisseling aan te grijpen om de rol van de koning grondig te veranderen. De belangrijkste huidige taken van de koning zijn het ondertekenen van wetten, het leiden van de regeringsvorming en gratie verlenen aan gevangenen. De meeste Vlaamse partijen zijn het erover eens om die laatste bevoegdheid te laten verdwijnen. Ook de dotatie komt opnieuw ter sprake.