Politieke reacties op aftreden koning

Vanuit de politieke wereld komen heel wat reacties op het aangekondigde aftreden van Koning Albert II. Die zijn bijna unaniem positief, zeker als het over de persoon Albert II gaat. Zo stelde N-VA-voorzitter Bart De Wever dat “we het zeker niet altijd eens zijn geweest, maar we betuigen ons respect voor de persoon van de koning.”

"De koning heeft ondertussen een leeftijd bereikt waarop hij alle recht heeft om uit het actieve beroepsleven te treden. We beseffen ook ten volle dat het koningschap van een democratisch verdeeld en geblokkeerd land alsmaar zwaarder weegt", aldus voorzitter De Wever.

Andere politieke partijen zien dan weer het moment rijp om over de rol van de koning te spreken. Vlaams Belang is duidelijk: "Naar aanleiding van deze gebeurtenis, zal onze partij niet plaatsnemen in het rijtje politici dat zich straks zal verdringen om de koning te prijzen voor zijn 'inzet voor het land”. De partij voegt er nog aan toe: “Laat ons dit momentum daarom aangrijpen om het debat op gang te brengen over de rol, de toekomst en wat ons betreft het einde van de monarchie."

Ook de PvdA vindt dit het uitgelezen moment om over te schakelen van een monarchie naar een republiek. Groen zegt dan weer dat er nu nagedacht moet worden over de functie van de vorst. Zij schuiven een ceremoniële rol naar voren.

Toch zijn niet alle partijen daarvan overtuigd. Voor CD&V hoeft er niet veel te veranderen. "Een monarchie past niet bij een moderne democratie, maar bij ons is er wel een draagvlak voor", zegt hij daarover. En belangrijk obstakel: er is in de grondwet geen aanpassing in de rol van de koning voorzien. "Je kan de grondwet niet verkrachten", aldus Beke. Hij wil ook wachten tot na de verkiezingen van 2014 om de discussie te openen.

Daarin krijgt hij steun van Open Vld. Pas na de verkiezingen wordt het debat relevant. Sp.a zegt dan weer dat de functie van de koning eigenlijk al louter ceremonieel is en er dus niets aan de hand is.