"Respect en begrip voor beslissing"

Premier Di Rupo heeft koning Albert II bedankt voor alles wat hij de afgelopen 20 jaar gedaan heeft voor het land. Di Rupo zegt met spijt te hebben vernomen dat de gezondheidstoestand van de koning hem niet langer in staat stelt om zijn functie uit te voeren. De regering heeft wel “respect en begrip” voor de beslissing van koning.

Di Rupo roemde de koning omdat hij altijd met waardigheid en grote liefde voor het land zijn taken heeft uitgevoerd. Dankzij zijn enthousiasme, empathie, humor en intelligentie veroverde hij de harten van de bevolking.