Koning Albert II groeide in zijn rol

Aanvankelijk volgde koning Albert II het voorbeeld van zijn overleden broer Boudewijn, hij hield ook diens kabinetschef Jacques Van Yperseele de Strihou.
Maar gaandeweg maakt hij zijn eigen stijl en treedt hij krachtdadig op bij allerlei crisissen. Zo kan hij ervoor zorgen dat de Witte Mars naar aanleiding van de gruweldaden van Marc Dutroux rustig verloopt.