Nieuw overleg over eenheidsstatuut

Er is opnieuw overleg geweest over het eenheidsstatuut. Vertegenwoordigers van werkgevers en vakbonden kwamen samen bij minister van Werk Monica De Coninck (sp.a). Het is niet duidelijk wat het gesprek precies heeft opgeleverd, maar volgens het ABVV gaan de gesprekken nu wel door.

De vakbonden en werkgevers hebben hun standpunten gegeven. Enkel ACV kwam niet opdagen, door een bestuursvergadering. De christelijke vakbond komt pas om 12 uur. De sfeer is gematigd postief, bij het ABVV is te horen dat de regering nu als "facilitator" optreedt en dat de gesprekken met de Groep van Tien gewoon doorgaan.

Het overleg bij De Coninck komt er nadat eerder overleg op zondag vast liep. Het water tussen de partijen blijkt voorlopig te diep, vooral op het vlak van de opzegvergoedingen.

Ondertussen nadert de deadline zoals opgelegd door het Grondwettelijk Hof: volgende maandag moet er een gelijkschakeling zijn van de statuten volgens dat oordeel. Het ACLVB zegt daarover dat "mislukken geen optie is".