Weduwe dagvaart Stichting Raveel

Marleen De Muer, de weduwe van de overleden kunstschilder Roger Raveel, eist via de rechtbank een deel van een schenking aan de Stichting van Raveel terug. Eind 2008 schold Raveel ruim 1,16 miljoen euro aan voorgeschoten kosten aan zijn Stichting kwijt. Hij schonk de Stichting toen ook bijna 700 kunstwerken, samen goed voor ruim 2,2 miljoen euro.

Maar de weduwe van Raveel dagvaart de stichting nu voor de burgerlijke rechtbank in Gent.Via de rechter wil ze een deel van het geld terugeisen. Drie maand geleden werd het Roger Raveelmuseum in Zutle al enkele dagen verzegeld op vraag van de weduwe, omdat ze vreesde dat het museum werken van haar overleden man zou verkopen.

Raveel stierf eind januari. Hij werd 91.