Peeters nuanceert uithaal Muyters

Minister-president Kris Peeters heeft na afloop van de ministerraad vanmiddag de uithaal van minister Muyters genuanceerd. Muyters had in een aantal kranten laten weten dat hij als Vlaams minister van Financiën niet van plan was om de federale begroting te redden met geld van Vlaanderen.

Peeters suste vanmiddag: “We moeten eerst samen met de federale regering en de andere regio’s bekijken welke maatregelen we inhoudelijk kunnen nemen om de concurrentiekracht te verhogen. Pas dan zullen we zien wie wat betaalt”. Daarmee zegt Peeters niet dat Vlaanderen de federale begroting zal spekken, maar hij fluit zijn minister wel duidelijk terug. Die had in de krant namelijk laten optekenen dat de federale regering niet op Vlaamse centen moet rekenen, zelfs niet voor een loonlastenverlaging.

Net die loonlastenverlaging, en de bijhorende impuls voor de concurrentiekracht van ons land, is een stokpaardje van Peeters: “Alle regeringen in dit land willen meewerken aan de uitwerking van het intergouvernementeel concurrentiepact en er middelen voor inzetten”.