Eerste kleuter met doventolk in klas

Voor het eerst heeft een dove kleuter een tolk Vlaamse Gebarentaal in de klas. Het gaat om de 3-jarige Basil. Zijn ouders dwongen dat recht af. Er is een decreet in de maak dat het recht op een tolk vastlegt voor kinderen in het basisonderwijs. Nu is dat nog beperkt tot het secundair onderwijs. Het nieuws staat te lezen in Het Laatste Nieuws en De Standaard.

De ouders van Basil trokken naar het ministerie van Onderwijs, maar daar werd niet op hun vraag ingegaan. Daarop besloten ze juridische stappen te ondernemen. Het ministerie heeft na een jaar procederen aangedrongen op een minnelijke schikking: voor de rest van dit schooljaar en volgend jaar is er een doventolk voor Basil en dat voor twintig uur per week.

Vanaf volgend schooljaar zullen ouders tolkuren voor hun dove kinderen al in het kleuteronderwijs en het lager onderwijs kunnen aanvragen, op voorwaarde dat de leerling voldoende kennis heeft van de Vlaamse Gebarentaal.