Raad van State buist pro-deovoorstel

De Raad van State is niet mals voor het geplande wetsontwerp over de hervorming van het pro-Deosysteem van minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld). Volgens de Raad van State is het "ongrondwettelijk en in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens".

Turtelboom bracht de hervormingsplannen enkele weken geleden naar buiten. Ze wil onder andere het pro-Deosysteem aanpakken, want zoals het nu is, kost het te veel. Dat komt omdat er steeds meer mensen gebruik maken van een gratis advocaat, wat bekend staat als pro Deo.

Volgens de wet kan iedereen die te weinig verdient, een beroep doen op zo’n gratis advocaat. Maar Turtelboom wil dat er in de toekomst sowieso een klein bedrag betaald moet worden, om het systeem betaalbaar te houden.

Dat kon meteen op heel wat verzet rekenen. Onder andere organisaties die strijden tegen armoede en oppositiepartijen Groen en N-VA waren niet te spreken over de hervorming. Ook de ordes van advocaten, enkele middenveldorganisaties en vakbonden voerden actie tegen de plannen.

En nu komt daar dus de Raad van State bij. De plannen zijn in strijd met artikel 23 van de grondwet en met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Volgens die verdragen hebben mensen die niet over genoeg geld beschikken, recht op gratis bijstand.

Het advies van de Raad van State is niet bindend, maar er geen rekening mee houden kan wel gevolgen hebben. Met name het Grondwettelijk Hof kan het ongrondwettelijk verklaren en bovendien riskeert ons land een veroordeling door het Europees Hof voor de Rechten van de mens.