Besparingen Gent: bonden afwachtend

Zowel ACOD-LRB, ACV Openbare Diensten als de politievakbond NSPV wachten af wat de gevolgen voor het personeel zullen zijn van de op til zijnde besparingen voor de komende legislatuur. Die moeten  uiterlijk eind december op de gemeenteraad goedgekeurd worden. Gisteravond werd alvast een budgetwijziging voor 2013 goedgekeurd. Die was al in maart aangekondigd en houdt een besparing van negen miljoen euro in.

"Het is verontrustend, maar het valt nog af te wachten hoeveel er op personeel wordt bespaard en of er nog andere mogelijkheden zijn", aldus Dirk Van Himste, bestendig secretaris bij ACOD-LRB. "Ik wil wel de verantwoordelijkheid bij het bestuur leggen, want ik herinner mij een verkiezingsdebat waar Daniël Termont verklaarde dat hij geen intentie had om mensen af te danken, maar om aan te werven."

Van Himste vindt dat er naast efficiëntie-oefeningen ook een kerntakendebat gevoerd moet worden. "Het is fundamenteel om te beslissen welke dienstverlening Gent nog wil of kan doen, en om die keuzes ook aan de burger uit te leggen."

Ook Peter Wieme (ACV) wacht af wat de concrete gevolgen zijn. "Ik denk dat september een moeilijke maand wordt."  Bij de politievakbond NSPV wacht men tot zondag om verder te reageren, want dan gaat er een overleg door met burgemeester Termont over het besparingsvoorstel dat de korpschef donderdagavond moet voorstellen aan het schepencollege.

Dit jaar moet de lokale politie alvast 2,2 miljoen euro inleveren, maar mogelijk moet tot 13 procent op het budget bespaard worden. " NSPV zegt wel tevreden te zijn dat de gemeenteraad de nieuwe personeelsformatie van 1.176 mensen goedkeurde. "Al moet daar wel budget voor zijn, natuurlijk." Over de op til zijnde besparingsronde bij de politie drukten op de gemeenteraad zowel N-VA, CD&V als Vlaams Belang hun bezorgdheid uit.