Cafés Leuven moeten stiller

De Leuvense gemeenteraad heeft gisteravond na een heftig debat nieuwe geluidsnormen goedgekeurd voor cafés die luidere muziek spelen dan 85 decibel en die na 2 uur 's nachts nog open zijn. Voor hen geldt een limiet van 93 decibel. Dat zal gecontroleerd worden door een meettoestel dat deze zaken verplicht moeten installeren en dat de meetresultaten continu zal doorsturen naar een centrale databank van de politie. Volgens schepen van Milieu Mohamed Ridouani (sp.a) treft de beslissing een vijftigtal cafés.

De oppositie en Horeca Leuven uitte de voorbije dagen felle kritiek op de verplichte aankoop van een duur registratietoestel en eiste ook soepelere geluidsnormen. Maar Ridouani van zijn kant wees erop dat de maatregel al geldt in steden als Barcelona en Rotterdam en in Leuven nauwelijks een vijftigtal cafés zal treffen. De maatregel is volgens hem bovendien absoluut noodzakelijk om de gehoorschade voor jongeren te voorkomen: 15 procent van de jongeren kampt nu al met blijvende gehoorschade.