Geen geld meer voor begrafenis ambtenaar

Een van de besparingen waar de ambtenaren tegen zijn is de afschaffing van de begrafenisvergoeding. Nu krijgt de familie van een ambtenaar, bij zijn overlijden, een som geld uitbetaald, om de begrafenis te betalen. De regering wil dat afschaffen, terwijl de ambtenaren daarvoor nog wel een percentage van hun pensioen zouden moeten afstaan.