50+'er verdient 11% minder bij nieuwe job

Vijftigplussers veranderen steeds vaker van job en ze lijken bereid om daar minder te verdienen. Dat blijkt uit een analyse van de loongegevens bij 40.000 werkgevers door HR-bedrijf Acerta.

Van alle bedienden die de voorbije jaren ontslag namen, is één op de tien ouder dan vijftig jaar. Tegelijk nam ook het aantal aanwervingen van vijftigplussers sterk toe. Acerta ziet verschillende verklaringen: er is de 'war for talent' waarbij ook oudere werknemers een doelgroep vormen voor bedrijven, en de werknemer zelf beseft dat hij langer zal moeten werken en dus maar beter een job met plezier uitoefent.

Elf procent minder
Die vijftigplussers zijn bij hun nieuwe werkgever bereid om in te leveren, leert de analyse. Het jaarloon bij indiensttreding is gemiddeld elf procent lager dan het jaarloon bij ontslag. Voor de andere leeftijdscategorieën is dat zeker niet het geval: werknemers jonger dan dertig jaar verdienen doorgaans meer bij hun nieuwe werkgever en tussen dertig en vijftig blijft het loon quasi identiek. 

Toch verdient een vijftigplusser nog altijd een pak meer dan zijn jongere collega's, door de leeftijdsanciënniteit. "Ten opzichte van de mensen jonger dan dertig jaar ontvangt de instromende bediende van meer dan vijftig jaar 72 procent meer loon", stelt Acerta.

Meerwaarde
Bij het zoeken van een nieuwe job, wordt de meerwaarde belangrijker dan de anciënniteit, meent de HR-dienstenleverancier. Die roept de werkgevers op om aandacht te hebben voor andere aspecten, zoals inspraak in het verloningspakket, aanbieden van opleidingen of de bereidheid om het takenpakket aan te passen.