Lek van chemische stof in haven A’pen

Deze middag was er een uitstoot van een chemische stof gesignaleerd bij BASF in de Antwerpse haven. De Scheldelaan is er in de omgeving een tijdlang afgesloten. Er vielen geen gewonden en volgens het bedrijf was op geen enkel moment gevaar voor de volksgezondheid. De situatie is onder controle.

De chemische stof lekte in een intern waterzuiveringssysteem. De veiligheidsprocedure werd meteen gevolgd: de interventiediensten van BASF zelf en van de stad Antwerpen waren meteen ter plaatse. Om 14 uur werden er nog metingen gedaan, die aangaven dat de situatie onder controle is.

Er is wel nog geurhinder die een tijdlang kan aanhouden. Er volgen later nog metingen om de effecten op het milieu te monitoren.