Concurrentiekracht België moet omhoog

Vanmorgen heeft premier Di Rupo overlegd met Kris Peeters en Rudy Demotte, de ministers-presidenten van de regionale regeringen, over hoe ze België beter kunnen laten concurreren met andere landen. Kris Peeters had daarop aangedrongen. Ze hebben beslist dat er een zogenaamd concurrentiepact komt, om de plannen om te zetten in de praktijk.