"Overheid moet niet alles zelf doen"

Het boek van Gwendolyn Rutten ‘De geëngageerde burger’ is vooral een antwoord op de verzuring van de maatschappij. Maar de vraag is of politici daar ook niet zelf aan moeten werken. Dat is net wat Rutten wil aantonen met haar boek, de overheid moet niet langer tegenwerken. Dat betekent dus meer vrijheid en minder regering. Een concreet voorbeeld gaf Rutten in de vorm van De Lijn: moet de regering dat wel nog zelf runnen? Daar kwam heel wat kritiek op, want veel mensen zouden daardoor geen openbaar vervoer meer hebben. Rutten verdedigt zich door te wijzen op de hoge prijs van het openbaar vervoer: vijf miljard euro per jaar. Rutten wil vooral dat de overheid beseft dat ze niet alles zelf moet doen. Er moet nog sturing zijn, de overheid moet nog regelend werken, maar alles doen is niet langer haalbaar.