"Arbeidsongeval na wraak" uitgebreid

Een fysieke aanval tegen een medewerker van een bank, omdat hij iemand een lening heeft geweigerd, kan voortaan worden erkend als een arbeidsongeval. De ministerraad heeft vandaag een wetsvoorstel in die zin goedgekeurd. Een gelijkaardige regeling bestond al voor politieagenten, sociale inspecteurs, gemeentelijke ambtenaren of leraren die buiten hun werkuren worden aangevallen omwille van hun functie. De wettekst breidt het concept "arbeidsongeval bij wraakdaden" nu uit naar de private sector.

"Het gaat hier om het komaf maken met een discriminerende maatregel tussen de publieke en private sector", licht staatssecretaris voor Sociale Zaken Philippe Courard toe. "Een noodzakelijke maatregel, ingegeven door de actualiteit, omdat we helaas moeten toegeven dat geweld in sommige sectoren regelmatig opduikt." De PS'er verwijst daarbij naar de transport- en banksectoren, "waarin werknemers slachtoffer van irrationeel geweld kunnen zijn. Het is daarom dringend nodig om alle slachtoffers een billijke vergoeding te geven."