"Situatie is moeilijk, maar niet hopeloos"

De sociale partners en topministers overleggen op dit moment over het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. VTM-reporter Jan De Meulemeester volg het overleg. Wat hem opvalt, is dat alle partijen bijzonder discreet zijn. Dat wijst er volgens hem op dat er een sfeer van vertrouwen is.

En dat is nodig, want het eenheidsstatuut is een bijzonder complex dossier. Het ligt ook al heel lang op de tafel, maar nu dringt de tijd. Want begin juli moet er een akkoord zijn. De uitdaging is groot, maar de situatie is niet hopeloos.