EU mengt zich in Oosterweelproject

De Europese Commissie wil niet dat het bouwconsortium Noriant, dat de opdracht van het grote Oosterweelproject binnenhaalde, zomaar de vervangende tunnel mag bouwen. Europa eist een nieuwe aanbesteding voor het mobiliteitsplan rond Antwerpen, schrijft De Tijd.

De Europese Commissie - en dan met name de diensten van eurocommissaris voor Interne Markt Michel Barnier - zouden van oordeel zijn dat de plannen sinds de oorspronkelijke aanbesteding te zeer gewijzigd zijn. Daarin was onder meer nog sprake van de Lange Wapper. Door de grote wijzigingen mag Noriant niet zomaar een tunnel bouwen.

De Vlaamse regering is op de hoogte van het negatieve advies, al onderstreept men bij mobiliteitsminister Hilde Crevits dat de informele gesprekken nog lopen. Een definitieve uitspraak is er volgens haar nog niet. Ook op het kabinet van minister-president Kris Peeters is te horen dat er nog geen officiële brief van Europa is ontvangen. Peeters hoopt voor de zomer het Europese oordeel te kennen.

Een Europees veto kan een forse tegenslag voor de Vlaamse regering zijn. Volgens De Tijd moet ze een schadevergoeding van 1,3 miljoen euro betalen aan Noriant. Als het consortium echter naar de rechtbank stapt, zou dat bedrag kunnen oplopen tot een half miljard euro.

Als Europa effectief een nieuwe aanbesteding eist voor de Oosterweeltunnel, hoeft dat niet tot een vertraging van het project te leiden. "Het referentie-ontwerp is zeer goed uitgewerkt en kan zonder probleem door een nieuw studiebureau worden gebruikt", is te horen bij de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), die instaat voor de realisatie van het masterplan.