Belg spreidt zijn geld

De Belgen beschikken samen over bijna 20 miljoen (gereglementeerde) spaarrekeningen, wat neerkomt op een gemiddelde van bijna twee spaarboekjes per Belg. Daar staat gemiddeld 11.248 euro op. Dat meldt Het Laatste Nieuws vandaag.

De Belg is de voorbije jaren niet significant meer gaan sparen, maar is wel anders gaan omspringen met zijn centen. Om zich in te dekken tegen een mogelijk faillissement van zijn bank, is hij zijn spaargeld meer gaan spreiden en heeft hij het weggesluisd van kasbons en termijnrekeningen naar spaarboekjes, waar hij er onmiddellijk aankan.

Zo stond er eind vorig jaar bij de banken bijna 417 miljard euro geparkeerd op spaarboekjes, kasbons en termijnrekeningen. Dat komt overeen met 110 procent van ons bruto binnenlands product (bbp). Dat betekent dus ook dat we met z'n allen meer sparen dan wat onze economie in één jaar produceert. Zowat drie kwart van het bedrag is afkomstig van gezinnen, de rest voornamelijk van bedrijven.