Politie gaat anders flitsen

De federale wegpolitie is van plan om bij gerichte acties op autowegen verschillende snelheidscontroles na elkaar op te stellen, om zo de pakkans te verhogen.
"Wij voeren een nieuw soort opstelling in", zegt Michaël Jonniaux, chef van de wegpolitie. "Nu denken de automobilisten dat ze het na één snelheidscamera wel gehad hebben. In de toekomst zullen we op dezelfde weg verschillende controleposten na elkaar plaatsen. Bijvoorbeeld eerst een mobiele camera, dan trajectcontrole en verderop een tweede mobiele camera." Hij pleit ook voor meer trajectcontroles.

Volgens Catherine De Bolle, commissaris-generaal van de federale politie, bewijzen de controles hun nut. "Wij hebben het aantal ongevallen op de autowegen kunnen terugdringen van 4.776 in 2006 naar 3.363 in 2012. Het aantal dodelijke slachtoffers is teruggevallen van 192 naar 118. Niet toevallig is het aantal vastgestelde snelheidsovertredingen in diezelfde periode meer dan verdubbeld, tot 1,2 miljoen pv's in 2012."