Meer investeringen, minder jobs

België is er het voorbije jaar in geslaagd 169 directe buitenlandse investeringen aan te trekken, 10 procent meer dan het jaar voordien en goed voor een vijfde plaats in Europa. Maar daartegenover staat dat die investeringen slechts 2.939 banen opleverden. Gemiddeld gaat het om 17 banen per project, 18 procent minder dan in 2011 en een absoluut dieptepunt in het voorbije decennium.België valt hier uit de top-15 in Europa.

De cijfers zijn afkomstig van consultant Ernst & Young (E&Y) en worden al enkele jaren gemeten. Wat opvalt de jongste tien jaar is de negatieve evolutie op het vlak van banencreatie in ons land. Terwijl er in 2003 nog gemiddeld 46 jobs per buitenlands investeringsproject werden gecreëerd, was dat vorig jaar slechts 17. België doet het daarmee 60 procent slechter dan het Europese gemiddelde.

Verontrustend is het feit dat er minder nieuwe jobs gecreëerd werden door buitenlandse investeerders, dan dat er verdwijnen via sluitingen of herstructureringen. Netto was er vorig jaar dus een daling.