Rechtbank kan complexe zaken niet aan

Fraude-, milieu- en andere complexe strafzaken kunnen door onze rechtbanken en hoven van beroep niet op tijd afgehandeld worden. Daardoor gaan verdachten vrijuit of krijgen ze maar een lichte straf. Dat staat in het jaarverslag van het parket-Generaal van Gent, zo meldt De Tijd.

"De hoven en rechtbanken in West- en Oost-Vlaanderen verkeren al geruime tijd in de onmogelijkheid om relatief complexe strafzaken af te handelen binnen de redelijke termijn", luidt het in het jaarverslag. De belangrijkste oorzaak van het probleem is "de onaangepastheid van de Belgische strafprocedure". Vooral de vele interventiemogelijkheden van de partijen tijdens het gerechtelijk onderzoek en de fase waarin de verdachten worden doorverwezen naar de strafrechter, zorgen voor onaanvaardbare vertragingen.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom kondigt een studie aan om het strafprocesrecht in kaart te brengen, te evalueren en verbeteringen voor te stellen. Zo moet het Belgisch strafrecht beter aangepast worden aan de evoluties op Europees niveau. Volgens de minister zal de grote hervorming van justitie een oplossing brengen.