Werkloosheid stijgt met meer dan 9%

In Vlaanderen zitten 205.491 mensen zonder werk. Dat zijn er 17.269 of 9.2 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het kabinet van Vlaams minister Philippe Muyters heeft de cijfers bekend gemaakt.

De werkloosheidsgraad, de verhouding van het aantal werklozen tot de totale actieve bevolking, bedraagt net geen 7 procent. Vooral de werkloosheid bij jongeren (+13.2%) en bij mannen (+12.1%) neemt toe. Dat laatste komt onder andere omdat mannen relatief meer in conjunctuurgevoelige sectoren werkzaam zijn, zoals de bouw. De werkloosheid stijgt het sterkst in Limburg (+11.8%) en het minst in Vlaams-Brabant (+7.6%).