Minder bereidheid om tot 65 te werken

De bereidheid om te werken tot aan de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar neemt af. Dat blijkt uit de nationale pensioenenquête van verzekeraar Delta Lloyd Life. Zo'n 38 procent van de ondervraagde Belgen wil niet werken tot die leeftijd. Dat is een stijging met vijf procent tegenover de rondvraag vorig jaar. Vooral de zogenaamde babyboomers zijn tegen: in die groep wil 55 procent stoppen met werken voordat ze 65 zijn. Bij jongeren is de weerstand minder groot (23 procent).

Opvallend meer mensen dan vorig jaar kijken ook uit naar hun pensioen. 32 procent van de ondervraagden doet dat, wat een stijging met zeven procent is. Ze willen dan vooral genieten en rustig leven zonder tijdsdruk. De ‘ideale’ pensioenleeftijd voor de Belg ligt op 61 jaar: de helft van de ondervraagden vindt dat hij of zij op die leeftijd voldoende heeft gewerkt. Momenteel ligt de gemiddelde pensioenleeftijd in België op 59 jaar.

Tegelijk vindt nog altijd ruim een derde dat vervoegd pensioen niet meer van deze tijd is, evenveel dan vorig jaar. Zij die voor hun 55e stoppen met werken, worden beschouwd als profiteurs, vertellen de deelnemers van de enquête.

Om de mensen te overtuigen langer actief te blijven en zo de pensioenen betaalbaar te houden, is er dus nog werk aan de winkel. Jan Van Autreve, CEO van Delta Lloyd Life, zegt dat de Belg de voorbije twee jaar overladen werd met boodschappen rond de pensioenproblematiek, maar vindt dat hierbij te weinig aandacht ging naar het creëren van perspectieven. "De Belg hoort niet wat hij erbij te winnen heeft als hij langer werkt. Er is nochtans nood aan een zachte landing tussen een actieve en een inactieve loopbaan".

Dat blijkt ook uit de pensioenenquête: de Belg is duidelijk vragende partij voor een zogenaamd eindeloopbaanbeleid. Zo'n 63 procent van de ondervraagden vindt dat werkgevers een aangepast beleid voor oudere personeelsleden moeten voeren, dat is tien procent meer dan vorig jaar. Vooral jongeren zijn vragende partij. Concreet wordt hierbij gedacht aan flexibeler werken met meer vrije tijd. Financieel is men niet bereid om in te leveren aan het einde van zijn loopbaan.

Minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open Vld) wijst op de paradox die de pensioenenquête laat zien. "Aan de ene kant vinden de mensen dat er iets moet gebeuren om hun pensioen veilig te stellen, maar aan de andere kant wil men zelf hiervoor geen inspanning doen". De Croo gelooft dat het werk anders organiseren wordt, mensen een oplossing kan zijn voor verzuchtingen van de Belg en de vraag tot langer werken. "We moeten in elk geval gaan voor een pensioenhervorming die breed gedragen is." De minister heeft een expertencommissie aangesteld die de problematiek bestudeert en met een rapport moet komen dat als basis dient voor de lange termijn.