Dutroux en Lelièvre gaan voor vrijlating

De strafuitvoeringsrechtbank in Brussel behandelt straks de voorwaardelijke vrijlating van Marc Dutroux en zijn kompaan Michel Lelièvre. Dutroux zelf zal niet aanwezig zijn, Lelièvre komt wel.

In februari probeerde Dutroux al om te worden vrijgelaten onder elektronisch toezicht, wat toen werd afgewezen. Pas in februari 2014 kan hij daarvoor opnieuw een verzoek indienen. Maar sinds april heeft Dutroux een derde van zijn straf uitgezeten, waardoor hij in aanmerking komt voor een voorwaardelijke vrijlating. Het is dat dossier dat de strafuitvoeringsrechtbank vandaag behandelt.

De kans is echter klein dat Dutroux wordt vrijgelaten. Hij beseft dat en besliste daarom zaterdag al om vandaag niet naar Brussel te komen. Zijn kompaan Michel Lelièvre doet dat wel. Hij komt al acht jaar in aanmerking voor een voorwaardelijke vrijlating, maar dat werd omwille van zijn drugsproblemen steeds afgewezen.