Danneels openlijk voor homohuwelijk

Kardinaal Danneels neemt het vrij openlijk op voor het homohuwelijk. “Ik vind het een positieve evolutie dat staten vrij zijn het burgerlijk huwelijk voor homo’s open te stellen als ze dat willen”, zegt hij in een interview met De Tijd en L’Echo. Opmerkelijk: aartsbisschop André-Joseph Léonard treedt Danneels bij.

Danneels voegt er wel aan toe dat het voor de kerk niet om het echte huwelijk gaat, zoals dat tussen man en vrouw. "Dus moet je een andere naam in het woordenboek plaatsen", zegt hij. "Maar dat het wettelijk is, dat men het wettelijk legitiem kan doen, daar heeft de kerk niets over te zeggen."

Volgens Danneels denkt de Kerk tegenwoordig genuanceerder, zonder zich nog blind te staren op morele principes. "Je mag een mens toch niet vereenzelvigen met zijn geaardheid? Ik denk dat er binnen het denken van de Kerk een duidelijke evolutie is. Ook tegenover mensen die zelfmoord plegen, bijvoorbeeld."

Opvallend is dat aartsbisschop André-Joseph Léonard kardinaal Danneels bijtreedt. Volgens Jeroen Moens, woordvoerder van het aartsbisdom, heeft Léonard geen enkel bezwaar tegen de wettelijke verbintenis tussen homo's. "Maar hij wil het geen huwelijk noemen", laat hij weten. Wat gevoelig ligt, is de term. Laat ons zeggen dat Monseigneur Léonard een homoverbintenis onderschrijft", aldus Moens.