Nog geen akkoord over onderwijs

De coalitiepartners van de Vlaamse regering zijn het vorige nacht niet eens geraakt over de hervorming van het secundair onderwijs. De Vlaamse ministers zijn om twee uur zonder akkoord uit elkaar gegaan, na een marathonvergadering van 14. Vanmiddag om 12 uur hervatten ze de onderhandelingen.

De hervorming van het secundair onderwijs is een van de belangrijke punten uit het Vlaams regeerakkoord, maar de coalitiepartners CD&V, sp.a en N-VA raakten het tot nu toe niet eens over de kwestie.

Sp.a-minister van Onderwijs Pascal Smet wil de muurtjes tussen algemeen, technisch en beroepsonderwijs weg, onder meer via de invoering van een brede eerste graad.

In een korte verklaring vannacht zei minister-president Kris Peeters (CD&V) dat de discussie "goed opgeschoten" is, maar dat er nog enkele zaken verder besproken moeten worden. Over de precieze meningsverschillen wou Peeters niet uitwijden. "Er is pas een akkoord als er over alles een akkoord is", zei hij.