Mogelijk juridische stappen tegen GAS

De Kamer heeft gisteravond de verstrenging van de GAS-boetes goedgekeurd, na een debat van vijf uur. 109 Kamerleden stemden voor, 15 tegen en 9 mensen onthielden zich. Concreet betekent dit dat het maximumbedrag van de boetes wordt opgetrokken, van 250 naar 350 euro. De leeftijd voor GAS-boetes wordt ook verlaagd, van 16 naar 14 jaar. Vooral die laatste maatregel was omstreden.

De Vlaamse Jeugdraad is “enorm verontwaardigd” met de uitkomst van de stemming. Samen met het middenveld zullen ze nu bekijken welke juridische stappen op korte termijn mogelijk zijn.

“Het is een trieste dag voor de rechtsstaat, de democratie en het middenveld. De goedgekeurde GAS-wetgeving rammelt langs alle kanten. Rechtswaarborgen ontbreken, rechtszekerheid kan niet gegarandeerd worden, de scheiding der machten glijdt verder af en kinderen van 14 komen in het vizier”, zegt voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad Lander Piccart.

Een aantal middenveldorganisaties zal de senatoren nu aansporen om over te gaan tot evocatie. Daardoor zou de Senaat het wetsontwerp naar zich toe trekken om wijzigingen voor te stellen. Er moeten wel 15 senatoren toestemmen tot evocatie.