Verdeeldheid over aanbevelingen EU

Nadat gisteren de Europese Commissie bekend had gemaakt dat België toch geen boete zal moeten betalen omwille van het begrotingstekort, reageerde de Wetstraat aanvankelijk opgelucht. Maar meteen daarna heerste er vooral verdeeldheid over de Europese aanbevelingen om de begroting terug op orde te krijgen.

Die aanbevelingen zijn dan ook niet min en raken aan enkele punten die traditioneel nogal gevoelig liggen. Zo vraagt Europa onder meer een verdere aanpassing van de index, de afschaffing van vervroegde pensioenregelingen en de verlaging van de lasten op arbeid.

De socialistische partijen spreken van veel te strenge maatregelen die te veel de nadruk leggen op besparingen. “Natuurlijk zullen we extra begrotingsinspanningen leveren, dat is zeker. Maar dat zullen zeker niet letterlijk de liberale aanbevelingen van de Europese Commissie zijn", reageert vicepremier Laurette Onkelinx (PS). Ook vicepremier Johan Vande Lanotte (sp.a) is het ermee eens dat België structurele begrotingsmaatregelen moet nemen, maar niet op een manier die leidt tot minder groei en verlies van jobs.

De liberale partijen zijn wel tevreden met de aanbevelingen. Open Vld-vicepremier Alexander De Croo vindt de reacties van de socialisten “een beetje overdreven, want de Europese commissie bevestigt gewoon de doelstellingen die we onszelf opgelegd hebben voor 2013 en 2014.”