Nieuw integratie- en inburgeringsdecreet

Het Vlaams Parlement heeft het nieuwe integratie- en inburgeringsdecreet goedgekeurd. De meerderheidspartijen CDenV, N-VA en sp.a stemden voor. Oppositiepartijen Vlaams Belang, Open Vld en Groen stemden tegen. LDD onthield zich. Minister van Inburgering Geert Bourgeois maakt 12 miljoen euro vrij voor de uitvoering van het decreet.

Door het decreet worden alle Vlaamse instellingen die werken rond inburgering en integratie opgenomen in één 'Agentschap Inburgering en Integratie'. Deze operatie moet de bestaande versnippering tegengaan en moet ervoor zorgen dat het werk rond inburgering en integratie beter op elkaar wordt afgestemd.

De belangrijkste verandering is dat nieuwkomers van buiten de Europese Unie vanaf nu zullen moeten slagen voor de lessen van het inburgeringstraject. Voor dit decreet gestemd werd, waren de nieuwkomers verplicht lessen Nederlands en maatschappelijke oriëntatie te volgen, maar ze moesten niet deelnemen aan een examen. Het ging enkel om een inspanningsverbintenis. Dat verandert nu in een resultaatverbintenis: wie een inburgeringsattest wil halen, moet een goede scoren halen voor de onderdelen ‘Nederlands Tweede Taal’ en Maatschappelijke Oriëntatie’. Ook wordt het niveau van het Nederlands opgekrikt.